Beleggen in cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum is tegenwoordig een hot topic. Volgens een recente studie van de Europese Centrale Bank zouden zeker 500.000 Belgen in het bezit zijn van cryptomunten. Dat is net geen 10% van de Belgische huishoudens. Het feit dat je in deze activaklasse aanzienlijke meerwaarden – tot wel 100x – kan realiseren, is daar niet vreemd aan. Daarnaast zijn er de laatste jaren verschillende mechanismen ontstaan om je een passief inkomen te verschaffen. Denk aan airdrops, staking rewards, liquidity rewards, enzovoort. Dat passief inkomen ligt in bepaalde gevallen ver boven de gemiddelde spaarrente. Verder heeft ook de opkomst van verschillende andere use cases, zoals de organisatie van een ICO, het minten en traden van NFT’s, de programmatie van een DAO, het spelen van play-to-earn games, de groeiende populariteit in de hand gewerkt.

Het investeren in cryptomunten brengt verschillende fiscale vragen met zich mee:

 • Zijn de gerealiseerde meerwaarden belastbaar? Hoe wordt het onderscheid gemaakt tussen normaal beheer van privévermogen (goede huisvader-criterium), divers inkomen en beroepsinkomen?
 • Zijn de gerealiseerde minderwaarden aftrekbaar en kunnen eventuele verliezen worden aangerekend op andere inkomsten van datzelfde jaar?
 • Moet u de ontvangen mining-, staking-, liquidity- of lending-rewards aangeven?
 • Moet u belastingen betalen op een airdrop of hard fork?
 • En indien belastbaar: wanneer, op welke grondslag en tegen welk tarief dient u belastingen te betalen?
 • Moet u belastingen betalen op de verkoop van een zelf gecreëerde NFT-collectie? Kan er een bepaald gedeelte van de verkoopprijs worden onderworpen aan het fiscaal voordelige auteursrecht?
 • Zijn er mogelijkheden om op voorhand zekerheid te krijgen over de fiscale behandeling van uw meerwaarden of passief inkomen (bv. door het aanvragen van een ruling)? En is het opportuun om in uw geval zo’n ruling aan te vragen? Heeft dit slaagkansen?
 • Zijn er bepaalde acties (optimalisaties) die u kan ondernemen om alsnog onder het belastingvrij normaal beheer van privévermogen te vallen?
 • U heeft destijds belastbare inkomsten niet aangegeven en hiermee cryptomunten aangekocht, kan u dit nog rechtzetten?
 • Moet een cryptorekening (Binance, Kraken, Coinbase…) worden aangegeven als buitenlandse bankrekening en moet ze worden gemeld aan het CAP?
 • Wat moet u doen in geval van een hack? Hoe voorkomt u dat de fiscus belastingen heft op een vermogen dat ondertussen is gestolen?
 • Hoe zit het met internationale gegevensuitwisseling? Wat weet de fiscus op dit moment van uw cryptobeleggingen? Welke exchanges wisselen nu reeds informatie uit?
 • Wat zijn uw risico’s in het geval van een niet-aangifte? Hoe lang heeft de fiscus de tijd om u te controleren en welke belastingverhogingen kunnen worden opgelegd?

Vele van de bovenstaande vragen zijn niet louter theoretisch. Verwacht wordt dat de fiscus in de toekomst een aanzienlijk aantal controledossiers zal opstarten. Ook bij de latere repatriëring van gelden naar uw Belgische bank, zal die ongetwijfeld nagaan of u uw fiscale verplichtingen heeft nageleefd. Zo niet, is de kans reëel dat men de fondsen weigert of zelfs uw bankrekening blokkeert en een melding maakt bij de CFI. Een waakzame belegger laat zich dus best op voorhand goed adviseren.

Bij DVDTAXLAW kunt u rekenen op ruime ervaring en kennis inzake crypto-dossiers. Onze expertise betreft zowel de praktijk als de volledige fiscaal-juridische achtergrond.

Tijdens een eerste consultatie beantwoorden wij graag al uw vragen rond het topic. Samen bekijken we wat de beste oplossingen zijn, van eventuele optimalisatietechnieken, tot het aanvragen van ruling, regularisatie, enzovoort. Ook in het geval van een fiscale controle krijgt u tijdens deze bespreking alle noodzakelijke informatie.

Wenst u meer info?
CONTACTEER ONS

Werkwijze & filosofie

Maatwerk

Om onze cliënten nog beter van dienst te zijn kunnen wij voor een aantal specifieke onderwerpen tijdens een eerste consultatie van één tot anderhalf uur, onze kennis inzetten om in uw concrete casus mogelijke problemen te vermijden of op te lossen, een eerste advies te geven, plannen bij te sturen, …

Wij kunnen maatwerk aanbieden voor:
> Bouwen – verbouwen en BTW
> Cryptomunten (meerwaarden, inkomsten en verwante transacties)
> Buitenlands onroerend goed
> Onroerende inkomsten: hoe belast?

Voor deze onderwerpen kunt u een afspraak boeken met één van de advocaten van DVDTAXLAW. Een maatwerk-consultatie van één tot anderhalf uur kunnen wij aanbieden tegen een forfaitaire prijs. Voor een maatwerk-consultatie aangaande cryptomunten hanteren we een forfait van € 650 exclusief BTW.

DVDTAXLAW blijft uiteraard ook beschikbaar voor al uw andere vragen en geschillen inzake fiscaal recht

Professionele filosofie

De visie van ons kantoor luidt: ‘beter voorkomen dan genezen’. Tijdig en doortastend advies kan veel problemen vermijden. Dialoog en conflictbeheersing staan daarom centraal in onze aanpak.

Elk dossier vertrekt vanuit een objectieve juridische analyse. Vervolgens kiezen we samen met u de meest doeltreffende strategie. Daarbij doen we er alles aan om geschillen te voorkomen of ze te beslechten in overleg met de fiscale administratie en/of het openbaar ministerie.

Blijken onderhandeling of bemiddeling toch moeilijk? Dan is een gerechtelijke procedure uiteraard mogelijk. De stap naar de rechtbank gebeurt evenwel enkel en alleen na een grondige kosten-batenanalyse samen met u en uw accountant of fiscale raadgever.

Werkwijze

Elk dossier wordt persoonlijk opgevolgd door een van onze vennoten, eventueel met medewerking van een andere vennoot en steeds in overleg met u en uw accountant of (financieel) raadgever.

 

Netwerk

Bij DVDTAXLAW kijken we graag verder dan het eigen kantoor. Soms gebeurt het dat een probleem of geschil de fiscaliteit te buiten gaat, maar wel aanleunt bij een fiscaal dossier. In dat geval doen we een beroep op een breed netwerk van externe specialisten. Met de nodige expertise en inzichten dragen zij bij aan de oplossing van uw juridisch probleem.

Groei

DVDTAXLAW werd opgericht op 1 maart 1998 door drie vennoten en is sindsdien uitgegroeid tot een middelgroot kantoor. Vandaag bestaat ons team uit vijf vennoten, aangevuld met een tiental fiscale advocaten en administratief personeel. Op basis van een grondige selectie en permanente vorming – waarbij ook activiteiten als fiscaal auteur worden aangemoedigd – blijven we bouwen aan een sterk en divers team, met als doel onze cliënten zo krachtig en correct mogelijk bij te staan en te verdedigen.

Nieuws

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be