U heeft een woning gekocht en wil ze verbouwen. Dan stelt u zich wellicht de vraag welk btw-tarief van toepassing is: 6% of 21%? Met andere woorden: wordt uw gerenoveerd huis gekwalificeerd als verbouwing of toch als nieuwbouw?

De eigenlijke kwalificatie is een feitelijke beoordeling, die afhangt van de aard en omvang van de werken. Het is belangrijk daar op voorhand bij stil te staan, aangezien de situatie na de uitvoeringsfase onomkeerbaar is.

DVDTAXLAW heeft doorgedreven expertise op het vlak van bouwen, verbouwen en de bijhorende btw-regelgeving. Tijdens een maatwerk-consultatie beoordelen we uw bouwplan op basis van onze ervaring en de bestaande wetgeving, gevolgd door een gefundeerd juridisch advies. Aanvullend regelen we een officieel akkoord met de administratie, al dan niet met een ruling. Zo bent u zeker van uw zaak en komt u achteraf niet voor – dure – verrassingen te staan.

Tijdelijk verlaagd btw-tarief
Laat u een bestaand gebouw afbreken om een nieuwe woning neer te zetten? Dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief. Momenteel is er een tijdelijke regeling van toepassing voor het volledige Belgische grondgebied. Daarnaast gelden er specifieke regels voor stadsgebieden. Naast de betreffende wetgeving, zijn er ook heel wat administratieve standpunten, zoals die over de omvang van de af te breken gebouwen, het herbouwde volume, bewoningsverplichting, enzovoort. Tijdens een consultatie beantwoorden wij al uw vragen over deze regelgeving en bekijken we samen wat de beste oplossing is in uw situatie.

Wenst u meer info?
CONTACTEER ONS

Werkwijze & filosofie

Maatwerk

Om onze cliënten nog beter van dienst te zijn kunnen wij voor een aantal specifieke onderwerpen tijdens een eerste consultatie van één tot anderhalf uur, onze kennis inzetten om in uw concrete casus mogelijke problemen te vermijden of op te lossen, een eerste advies te geven, plannen bij te sturen, …

Wij kunnen maatwerk aanbieden voor:
> Bouwen – verbouwen en BTW
> Cryptomunten (meerwaarden, inkomsten en verwante transacties)
> Buitenlands onroerend goed
> Onroerende inkomsten: hoe belast?

Voor deze onderwerpen kunt U een afspraak boeken met één van de advocaten van DVDTAXLAW. Een maatwerk-consultatie van één tot anderhalf uur kunnen wij aanbieden tegen een forfaitaire prijs van 500 EUR (exclusief BTW). Voor een maatwerk-consultatie aangaande cryptomunten hanteren we een forfait van € 650 exclusief BTW.

DVDTAXLAW blijft uiteraard ook beschikbaar voor al uw andere vragen en geschillen inzake fiscaal recht

Professionele filosofie

De visie van ons kantoor luidt: ‘beter voorkomen dan genezen’. Tijdig en doortastend advies kan veel problemen vermijden. Dialoog en conflictbeheersing staan daarom centraal in onze aanpak.

Elk dossier vertrekt vanuit een objectieve juridische analyse. Vervolgens kiezen we samen met u de meest doeltreffende strategie. Daarbij doen we er alles aan om geschillen te voorkomen of ze te beslechten in overleg met de fiscale administratie en/of het openbaar ministerie.

Blijken onderhandeling of bemiddeling toch moeilijk? Dan is een gerechtelijke procedure uiteraard mogelijk. De stap naar de rechtbank gebeurt evenwel enkel en alleen na een grondige kosten-batenanalyse samen met u en uw accountant of fiscale raadgever.

Werkwijze

Elk dossier wordt persoonlijk opgevolgd door een van onze vennoten, eventueel met medewerking van een andere vennoot en steeds in overleg met u en uw accountant of (financieel) raadgever.

Netwerk

Bij DVDTAXLAW kijken we graag verder dan het eigen kantoor. Soms gebeurt het dat een probleem of geschil de fiscaliteit te buiten gaat, maar wel aanleunt bij een fiscaal dossier. In dat geval doen we een beroep op een breed netwerk van externe specialisten. Met de nodige expertise en inzichten dragen zij bij aan de oplossing van uw juridisch probleem.

Groei

DVDTAXLAW werd opgericht op 1 maart 1998 door drie vennoten en is sindsdien uitgegroeid tot een middelgroot kantoor. Vandaag bestaat ons team uit vijf vennoten, aangevuld met een tiental fiscale advocaten en administratief personeel. Op basis van een grondige selectie en permanente vorming – waarbij ook activiteiten als fiscaal auteur worden aangemoedigd – blijven we bouwen aan een sterk en divers team, met als doel onze cliënten zo krachtig en correct mogelijk bij te staan en te verdedigen.

Nieuws

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be